Guvernul a aprobat proiectul de lege ce vizează extinderea ordinului de protecție. Alina Gorghiu oferă detalii despre inițiativă: "Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice! TOATE victimele care au nevoie de protecție, în urma TUTUROR formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor, vor fi protejate!"


Guvernul a aprobat proiectul de lege ce vizează extinderea ordinului de protecție. Alina Gorghiu oferă detalii despre inițiativă: "Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice! TOATE victimele care au nevoie de protecție, în urma TUTUROR formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor, vor fi protejate!"

Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a anunțat că Guvernul României a aprobat joi un proiect de lege ce vizează extinderea ordinului de protecție. În prezent, de ordinul de protecție pot beneficia exclusiv victimele violenței domestice, legea oferind practic protecție doar victimelor care sunt agresate de membri de familie. 

În cazul în care proiectul aprobat de Guvern va fi adoptat și de Parlament, atunci "toate victimele care au nevoie de protecție, în urma tuturor formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor, vor fi protejate".

Alina Gorghiu a scos în relief, într-o postare pe Facebook, că legea nu se rezumă la protejarea victimelor în cazul violențelor fizice, ci acoperă un întreg palier de fapte gravisime. 

Alina Gorghiu: "Ca femeie, nu doar ca om politic, sunt foarte sensibilă la subiectul violență! Mi-am asumat, în toate mandatele de parlamentar, să contribui la prevenirea și combaterea violenței în toate formele ei pentru că înțeleg traumele pe care acest flagel le provoacă. Și voi continua să fac asta și ca ministru al justiției. Trebuie să spunem STOP VIOLENȚEI DE ORICE FEL, nu doar violență domestică.

Mulțumesc tuturor colegilor din Guvern pentru că astăzi au dat un semnal foarte important în acest sens prin aprobarea proiectului de lege prin care extindem ordinul de protecție. TOATE victimele care au nevoie de protecție, în urma TUTUROR formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor, vor fi protejate. Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice multiple, de multe ori la ore nepotrivite, urmărirea în mod repetat, fără drept sau interes legitim, a unei femei sau supravegherea locuinței acesteia sau a altor locuri și multe altele.

Proiectul de act normativ va parcurge procedura parlamentară în vederea adoptării. Am încredere că și colegii din Parlament vor răspunde toți NU violenței adoptând cu celeritate această lege de care societatea românească are nevoie". 

Guvernul României: "La inițiativa Ministerului Justiției și a Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect de lege revoluționar pentru protejarea victimelor violenței împotriva agresorilor: Legea privind ordinul de protecție. Este o inițiativă de care e nevoie în societatea noastră pentru a combate violența și care asigură cadrul necesar pentru profesioniști – polițiști, procurori, judecători – pentru a preveni cazuri grave de violență, multe dintre ele dezbătute public în societatea românească.

Proiectul de lege este rezultatul a doi ani de consultări și dezbateri cu reprezentanți ai instituțiilor publice de resort și ai mediului asociativ care au vizat identificarea celor mai eficace instrumente pentru extinderea categoriilor de beneficiari ai ordinului de protecție și ai ordinului de protecție provizoriu, limitat în prezent la victimele violenței domestice.

«Victima va fi protejată indiferent cine este agresorul. Prin această lege, extindem ordinul de protecție la TOATE victimele care au nevoie de protecție, în urma TUTUROR formelor de violență, indiferent de relația care există între victimă și agresor. Se va interveni nu doar în cazul violențelor fizice, ci și acolo unde sunt acte de hărțuire online, apeluri telefonice multiple, de multe ori la ore nepotrivite, urmărirea în mod repetat, fără drept sau interes legitim, a unei femei sau supravegherea locuinței acesteia sau a altor locuri și multe altele. Voi face tot ce e nevoie pentru a promova acest proiect în fiecare județ, în fața fiecărui cetățean», a declarat ministrul justiției, Alina Gorghiu.

«Proiectul ridică nivelul de protecție a victimelor violenței, dând posibilitatea unei intervenții rapide a instituțiilor de aplicare a legii în cazuri de pericol iminent de violențe. Este rezultatul unei cooperări integrate între specialiștii Ministerului Justiției, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Parchetelor și va întări protecția cetățenilor și a bunurilor acestora, fiind pe deplin aliniat standardelor europene în domeniu», a declarat vicepremierul Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne.

Elaborarea propunerii legislative a avut în vedere două principii:

– Statul român datorează tuturor cetățenilor săi același grad de protecție în fața unei amenințări. Indiferent de natura relației dintre victimă și agresor.

– Atunci când avem la dispoziție un mecanism care funcționează, eficient, care salvează vieți, nu trebuie să rămână la nivel de „nișă”, restrâns doar la cazurile de violență domestică, acesta trebuie extins pentru a combate toate formele de violență.

Una dintre măsurile care se vor aplica în cazurile de violență va fi inclusiv monitorizarea agresorului cu brățară electronică. Cu acest mecanism, unul dintre cele mai moderne, vom evita cazuri grave de violență.

În urma aprobării de către Guvern, proiectul de act normativ va parcurge procedura parlamentară în vederea adoptării, urmând să intre în vigoare la 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial".

Într-o altă postare, Alina Gorghiu a prezentat o serie de cazuri în care victima va putea cere protecție în baza noii legi: 

Actele de violență pentru care va putea fi cerut și emis ordinul de protecție: 

- orice lovire sau act de violență cauzatoare de suferințe fizice;

- orice act de violență de natură sexuală;

- amenințarea unei persoane cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare ilicite îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere;

- fapta repetată de urmărire a unei persoane, fără drept sau fără un interes legitim, ori de supraveghere a locuinței, a locului de muncă sau altor locuri frecventate de către aceasta ori efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloacele de transmitere la distanță, care, prin frecvență, conținut sau momentul în care sunt emise, creează temere, precum și alte acțiuni cu efect similar;

- orice acte hărțuire online, mesaje online instigatoare la ură, urmărire online, amenințări online, publicarea neconsensuală de informații și conținut grafic intim, accesul ilegal la comunicații și date private și orice altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informației și a comunicațiilor, cu scopul de a umili, speria, reduce la tăcere victima;

- încercarea de a determina sau determinarea unei persoane prin corupere, prin constrângere ori prin altă faptă cu efect vădit intimidant să nu sesizeze organele de urmărire penală, să nu dea declarații, să își retragă declarațiile, să dea declarații mincinoase ori să nu prezinte probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară;

- orice alte acte de violență fizică sau psihică care pun în pericol viața, integritatea fizică sau psihică ori libertatea unei persoane

Ordinul de protecție provizoriu

(1) Ordinul de protecție provizoriu se emite de îndată, la cererea scrisă a victimei actelor de violență sau, după caz, a tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, de către polițiștii care, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, iau cunoștință de săvârșirea unui act de violență, iar din evaluarea situației de fapt rezultă că există risc iminent cu privire la săvârșirea unui alt act de violență îndreptat împotriva victimei, care pune în pericol viața, integritatea fizică ori libertatea acesteia.

(2) În cazul în care polițistul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu este sesizat în orice mod, inclusiv prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la săvârșirea unui act de violență, acesta are obligația de a aduce la cunoștință victimei sau, după caz, tutorelui ori a altui reprezentant legal al acesteia, dreptul de a solicita un ordin de protecţie provizoriu față de agresor, precum și de a-i pune la dispoziție formularul de cerere prevăzut la anexa nr. 1 în cazul în care aceasta dorește să solicite respectivul ordin. Dacă victima nu solicită ordinul de protecţie provizoriu, i se aduce la cunoştinţă posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie în temeiul art. 12 şi i se pune la dispoziţie un formular de cerere.

(3) Cererea pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu se formulează, în scris, de victimă sau, după caz, de tutore ori alt reprezentant legal, iar în conținutul acesteia, vor fi indicate probele și mijloacele materiale de probă din care să rezulte săvârșirea actului de violență sesizat, pe care le vor pune la dispoziția organelor de poliție, potrivit formularului de cerere prevăzut la anexa nr. 1.

(4) Polițiștii constată săvârșirea actului de violență din conținutul plângerii/sesizării primite, inclusiv cele prin SNUAU 112, din probele indicate în cererea de emitere a ordinului de protecţie provizoriu și puse la dispoziție de victimă, precum și din orice alte probe sau mijloace materiale de probă:

a) obținute cu ocazia intervenției la evenimentele sesizate, ori rezultate în urma verificărilor efectuate în sesizările care nu fac obiectul cercetării sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni;

b) administrate potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, din care rezultă presupunerea rezonabilă că a fost săvârșit unact de violență, care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Polițiștii constată existența riscului iminent pe baza evaluării situației de fapt care rezultă din completarea formularului de evaluare a riscului iminent şi potrivit metodologiei de utilizare a acestuia, stabilite potrivit prevederilor art.11 alin. (2) lit. b).

(6) În cazul în care se constată că sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, polițiștii emit ordinul prevăzut la art. 4 potrivit procedurii şi modelului.

(7) În cazul în care se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, polițiștii au obligația de a informa persoanele care susțin că sunt victime ale unui act de violență cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art. 12 şi de a pune la dispoziția acestora formularul de cerere .

(8) În cazul în care ulterior emiterii ordinului de protecţie provizoriu, victima solicită în mod expres procurorului încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, acestea încetează de îndată, polițiștii având obligația de a informa imediat atât agresorul cu privire la încetarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu, cât și persoanele care susțin că sunt victime ale actului de violență cu privire la posibilitatea formulării unei cereri, pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art. 12 şi de a pune la dispoziția acestora formularul de cerere.

(9) Emiterea ordinului de protecţie provizoriu nu este împiedicată și nu împiedică luarea unei măsuri preventive potrivit prevederilor Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) În cazul în care se constată existența unui act de violență, iar victima sau, după caz, tutorele ori alt reprezentant legal al acesteia , din cauza stării psihice sau fizice sau din alte motive, se află în imposibilitatea de a redacta cererea privind ordinul de protecţie provizoriu, polițiștii vor completa formularul de evaluare a riscului iminent în baza probelor și a datelor pe care le dețin, iar în cazul în care rezultă risc iminent pentru victimă, aceștia vor emite un ordin de protecţie provizoriu. 

În ceea ce privește ordinul de protecție, publicația avocatnet.ro precizează faptul că orice persoană a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol prin acte de violență va putea solicita instanței, personal sau prin reprezentant legal, emiterea unui astfel de document.

Ordinul de protecție va putea cuprinde una ori mai multe dintre măsurile aplicabile și în cazul ordinului provizoriu de protecție, dar și interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic.

În plus, instanța de judecată poate dispune și alte măsuri, de exemplu, consilierea psihologică, psihoterapie și poate recomanda internarea voluntară sau, după caz, poate solicita internarea nevoluntară a agresorului.

Judecata se va face de urgență, iar asistarea victimei și agresorului va fi obligatorie.

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.