DOCUMENT Marian Ceaușescu îl ia în vizor pe Ciolacu. Plângere penală împotriva artizanului certificatelor false de Revoluționar cu Rol Determinant


DOCUMENT Marian Ceaușescu îl ia în vizor pe Ciolacu. Plângere penală împotriva artizanului certificatelor false de Revoluționar cu Rol Determinant

Revoluționarul Marian Moroșanu, zis și Ceaușescu, a depus o plângere penală pentru abuz în serviciu în formă continuată, la Parchetul General, împotriva lui Laurențiu Coca, fost senator PSD, care din postura de secretar de stat, demis ulterior de Guvernul Orban, a oferit avizul pentru ca actualul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, să primească certificat de Luptător cu Rol Determinant la Revoluția din 1989.

Marian Moroșanu a adus la cunoștință o adresă a Parchetului Militar care spune că în orașul Buzău, până la fuga dictatorului Ceaușescu, nu au existat răniți, reținuți sau morți, iar astfel reclamă că Ciolacu, în baza legii, nu putea să dețină niciun certificat de revoluționar. Astfel, revoluționarul solicită oprirea procedurii de acordare a certificatului de Luptător cu Rol Determinant pentru Marcel Ciolacu. 

De asemenea, vizați de plângerea depusă de Marian Moroșanu sunt și fostul ministru al Tineretului și Sportului în Guvernul Văcăroiu, pesedistul Alexandru Mironov, fostul fotbalist Cornel Dinu, cât și Ispas Mihail, cunoscut drept "umbra lui Ion Iliescu", în cazul tuturor celor menționați fiind solicitată retragerea certificatului de Luptător cu Rol Determinant. În cazul în care cei patru vor primi finalmente certificatul respectiv, statul român va fi prejudiciat într-un cuantum de 2020 lei/lună/pers. Cei patru ar primi suma inclusiv retroactiv, din data de 01.01.2015. În cazul lui Ispas Mihail, decedat pe 9 noiembrie 2018, familia lui ar primi retroactiv suma de 2020 de lei pe lună din data de 01.01.2015 până în data de 09.11.2018. Ciolacu, Cornel Dinu și Mironov Alexandru ar beneficia fiecare de suma de 20291 de euro din data de 01.01.2015 până în prezent, dacă ar primi acum Certificatul de Luptător cu Rol Determinant. 

Redăm textul plângerii penale:

"Subsemnatul Moroșanu Tivilic-Marian, având în vedere sesizările subsemnatului către Administrația Prezidențială, sesizări ce aveau ca obiect admiterea în mod ilegal a cererilor admise privind acordarea certificatelor LRD de catre comisia art 9^2 din Legea nr.341/2004, prezidată de secretarul de stat dl Coca Laurențiu Florian, formulez prezenta

CERERE DE COMPLETARE

privind urmatoarele elemente:

- în opinia mea Coca Laurențiu Florian, președinte al comisiei art 9^2, Balint Petrică și Lungu Daniela - în calitate de membrii ai comisiei care au dat vot DA, la deciziile nr.294/03.04.2019 și proces verbal nr. 18/Comisie /169/03.04.2019 ; nr.279/20.03.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/154/20.03.2019; nr.313/15.04.2019 și proces verbal nr. 18/Comisie/188/15.04.2019, nr.293/03.04.2019 și proces verbal nr. 18/Comisie/168/03.04.2019 cu privire la admiterea numiților Ciolacu Ion Marcel, Mironov Alexandru, Dinu Corneliu Constantin, Ispas Mihail, au comis infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată, ea fiind reprezentată de faptul că prin cele 4(patru) decizii mai sus menționate Coca Laurențiu Florian, Balint Petrică și Lungu Daniela admit cele patru cereri de acordare a certificatului Luptător cu Rol Determinant cu nerespectarea art.3 alin.1 pct.3 din Legea nr.341/2004 modificată prin O.U.G. nr.95/20174, respectiv:

- pentru domnul Mironov Alexandru se comite un grav abuz în serviciu deoarece i-a fost admisă cererea cu încălcarea flagrantă a art.3 alin.5 din Legea nr.341/2004 modificată prin O.U.G. nr.95/2014 :”(5) De prevederile prezentei Legi nu beneficiază Luptătorii cu Rol Determinant şi Luptătorii Remarcaţi prin Fapte Deosebite care în decembrie 1989 au acţionat ca angajaţi, în exercitarea sarcinilor de serviciu. ”.

În acest caz nu a fost îndeplinită condiția negativă ca în perioada 14-22 decembrie 1989 orele 12,10 –ora fugii dicatorului, domnul Mironov Alexandru nu a acționat ca angajat. După cum rezultă din procesul verbal nr. 154/20.03.2019, acesta se afla în calitate de angajat la sediul Radiodifuziunii române. După cum rezultă, atât din declarațiile martorilor cât și din actele din dosarul de preschimbare, domnul Mironov Alexandru nu se afla în concediu de odihnă sau în concediu medical, pentru a fi incidentă condiția negativă. Urmările admiterii acestei cereri de emitere certificat Luptător cu Rol Determinant sunt deosebit de grave deoarece abuzul în serviciu a fost comis și de către domnul Cristian George Seffer, președintele Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 care a semnat alături de domnul Coca Laurențiu Florian propunerea de acordare a decretului.

Prin emiterea Decretului nr.1053/10.12.2019 a fost acordat titlul de Luptător cu Rol Determinant, iar în urma acestui decret va fi tipărit certificatul de Luptător cu Rol Determinant în baza căruia se va produce un prejudiciu cert la bugetul de stat în cuantum de 2020 lei/lună, începând cu data de 01.01.2015.

- Pentru domnul Dinu Corneliu Constantin se comite un grav abuz în serviciu în sensul că acesta nu a ocupat și apărat nici una dintre cele 3(trei) obiective stabilite de către legiuitor: clădirea Televiziunii Române ,clădirea Radiodifuziunii Române și sediul Comitetului Central al P.C.R., în perioada 14-22 decembrie 1989 orele 12,10 –ora fugii dicatorului. Din actele din dosarul de preschimbare și din declarațiile martorilor filele nr.16, 20, 21, nu rezultă că domnul Dinu Corneliu Constantin a ocupat vreunul dintre obiectivele menționate mai sus.

Prin emiterea Decretului nr.1053/10.12.2019 a fost acordat titlul de Luptător cu Rol Determinant, iar în urma acestui decret va fi tipărit certificatul de Luptător cu Rol Determinant în baza căruia se va produce un prejudiciu cert la bugetul de stat în cuantum de 2020 lei/lună, începând cu data de 01.01.2015.

- Pentru domnul Ciolacu Marcel Eugen se comite un grav abuz în serviciu în sensul că acesta nu a fost până la data de 22.12.2019 orele 12,10 în Palatul Comunal – singurul obiectiv de importanță deosebită din localitatea Buzău. În ceea ce privește orașul Buzău, există răspuns de la Secția Parchetelor Militare că în orașul Buzău nu au fost morți, răniți și/sau reținuți.

Vă rog respectuos ca, la efectuarea actelor de cercetare penală să verificați dacă există infracțiunea de abuz în serviciu săvârșită de către domnul Coca Laurențiu Florian, Balint Petrică , Lungu Daniela, Frâncu Aurelia, Gadină Mihai și Dascălu Dana Sorina care au calitatea de membrii în comisia art.9^2 Legea nr.341/2004, urmare a faptului că au admis cereri de acordare a calității de Luptător cu Rol Determinant pentru domnul Constantin Marian din Constanța, în condițiile în care acesta nu a depus cerere administrative în termenul legal prevăzut de O.U.G. nr.95/2014, având două hotărâri judecătorești definitive de respingere a repunerii în termen. În dovedirea acestui fapt vă rog să solicitați de la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989 ”Registrul de înregistrare a cererilor Luptător cu Rol Determinant ” atât în format electronic cât și în format letric, pentru toate cererile înregistrate începând cu anul 2019, respective după numărul 6547; ”Registrul de înregistrare a deciziilor comisiei ” și ”Registrul de înregistrare a proceselor verbale”.

Un alt element pe care vă rog să-l verificați este modalitatea semnării deciziilor și a proceselor verbale, în sensul că pe unele dintre aceste acte președintele comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004, Coca Laurențiu Florian folosea o semnătură prin ștampilă, aceasta fiind aplicată de către ceilalți membrii ai comisiei uneori, iar Balint Petrică Dorin , membru al comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004 are multe procese verbale și decizii pe care semnătura acestuia este imitată de către doamna Lungu Daniela, exemplul concludent fiind Decizia nr.231/08.03.2019 și Procesul verbal nr. 18/Comisie/106/08.03.2019.

Un alt aspect pe care vă rog să-l verificați este acela că printre persoanele pentru care au fost publicate Decretele nr.1052 și nr.1053/10.12.2019 sunt personae care se aflau în exercitarea sarcinilor de serviciu: cadre M.A.I. și M.A.P.N., soldați în termen, parașutiști, piloți, astfel că fosta comisie art.9^2 Legea nr.341/2004condusă de către domnul Sanda Adrian, constatând că sunt incidente dispozițiile art.3 alin.5 din Legea nr.341/2004 modificată prin O.U.G. nr.95/2014, respective exercitarea sarcinilor de serviciu, iar Comisia Parlamentară a Revoluționarilor din Decembrie 1989 , ascunzându-se în spatele comunicării și al votului politic (nu există cadru legal pentru așa ceva), au admis contestațiile comițând un real abuz în serviciu și a condus la un alt abuz în serviciu de către Coca Laurențiu Florian , Balint Petrică, Lungu Daniela, Frâncu Aurelia și Gadină Mihai , care sub masca reanalizării de fapt au validat abuzul Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989, admițând aceste contestații și trimițându-le la decret.

Un alt factor în probarea infracțiunii de abuz în serviciu comis de către Coca Laurențiu Florian, Balint Petrică, Lungu Daniela, Frâncu Aurelia și Gadină Mihai, este acela că soluționarea cererilor se făcea pe baza exclusivă a verificării dosarelor administrative formate în baza Legii nr.341/2004 iar membrii comisiei, Coca Laurențiu Florian , Balint Petrică, Lungu Daniela, Frâncu Aurelia și Gadină Mihai nu fac dovada prin semnături în ”Registrul de intrare-ieșire Arhivă” gestinat de către domnul Romcescu Ionuț, cum că ar fi cerut cele 500 (cinci) sute de dosare de la Arhiva instituției, în vederea studierii, deliberării și exprimării votului, ,motiv pentru care nu a mai afișat procesele verbale pe site-ul instituției, deoarece în procesele verbale nu puteau face dovada studierii acestor dosare.

Menționez că domnul Coca Laurențiu Florian a fost în perioada anilor 2008-2016, secretar general și apoi, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989 și a admis toate contestațiile pe care apoi le-a admis ca președinte al comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004.

În dovedirea faptei de abuz în serviciu : comisia art.9^2 Legea nr.341/2004 a admis foarte multe persoane care sunt în Decretul nr.1052 și 1053/10.12.2019 care au luptat în orașele Brașov, Craiova, Constanța, Reșița, Bacău, Arad, deciziile introducerii acestor orașe făcând obiectul Dosarului penal nr.133/P/2017 aflat pe rol la Curtea de Apel București, iar despre aceste dosare toți membrii comisiei art.9^2 Legea nr.341/2004 , aveau cunoștință, inclusiv membrii Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor din Decembrie 1989.

În probarea celor de mai sus, dacă considerați a fi o probă utilă, puteți solicita audierea pe situația de fapt a următoarelor persoane: Piceava Athena-Șef Serviciu Administrativ Contencios și fostă membră a comisiei art.9^2 pe deciziile 2, 3 cât și pe cele ale domnului Ciolacu Marcel Eugen, Ispas Mihai, Dinu Corneliu Constantin și Mironov Alexandru; Leulescu Irina- fostă membră a comisiei art.9^2; Maranda Octavian- fost secretar al comisiei art.9^2.

Atașez în probațiune copii ale adreselor Parchetelor Militare precum și copii ale deciziilor nr.294/03.04.2019 și proces verbal nr. 18/Comisie /169/03.04.2019; nr.279/20.03.2019 si proces verbal nr. 18/Comisie/154/20.03.2019; nr.313/15.04.2019 și proces verbal nr. 18/Comisie/188/15.04.2019, nr.293/03.04.2019 și proces verbal nr. 18/Comisie/168/03.04.2019".

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.