Directivele NKVD privind controlul țărilor din Europa de Est și intoxicarea Occidentului. Adevăratul chip hidos al Rusiei genocidare


Directivele NKVD privind controlul țărilor din Europa de Est și intoxicarea Occidentului. Adevăratul chip hidos al Rusiei genocidare

În iunie 1947, NKVD-ul lui Beria distribuia, în regim strict secret, setul de directive destinat sovietizării țărilor intrate în sfera de influență a Kremlinului. Același rețetar al morții trasa și unele metode privind dezinformările servite Occidentului. 

Vegheată de NKVD, acțiunea s-a desfășurat sub cele mai secrete auspicii. Asta în condițiile în care, în 1943, Stalin desființase Internaționala a III-a cu tam-tam propagandistic, dar asta numai pentru a induce în eroare Occidentul, care ar fi trebuit să creadă că Moscova renunțase, finalmente, la imperialismul internaționalist. Dincolo de această perdea de fum, Kremlinul l-a însărcinat pe comunistul bulgar Gheorghi Dimitrov să se deplaseze în statele-satelit ale Rusiei pentru a-i încredința pe năimiții Moscovei că nu se schimbă decât tactica, nu și obiectivul final: unirea proletariatului din toată lumea sub directiva Rusiei. 

În ‘47, în timp ce Kremlinul încă punea în scenă regia renunțării la obsesiile internaționaliste, sunt impuse sinistrele directive ale lui Lavrenti Beria, cunoscute sub indicativul ”Moscova 2-6-1947 (Strict secret) K-AA/CC113, indicația NK/003/47”.

(Beria și Stalin)

De notat că documente aproape identice privind aceste instrucțiuni ale genocidului și nimicirii au fost dezvăluite în Polonia, Cehoslovacia, Germania și Bulgaria. Nu însă și în România (unde nu toate arhivele au ajuns la CNSAS), deși, așa cum veți remarca, etapele terorii staliniste din țara noastră se pliază perfect pe rețetarul impus de Beria. Faptul că documentul nu poate fi expus NU înseamnă că satrapii comuniști din România nu au lucrat după instrucțiunile lui Beria, toate realitățiile represiunii și modurile de operare indicând că etapele rețetarului au fost puse în practică ”la sânge”. Atât la propriu cât și la figurat. 

În cele ce urmează vă prezentăm în intergralitate setul de directive impus de NKVD în Polonia, în ‘47 – menționăm că documentul a fost descoperit în biroul lui Boleslaw Bierut, președinte al Poloniei între 1945-1952, fiind publicat pentru prima dată în ziarul ”Novu Dzienic”, în 1981; versiunea pe care o preluăm este traducerea postată pe portalul Civicmedia.ro. Instrucțiunile lui Beria au fost aplicate tuturor statelor căzute sub controlul Rusiei. 

Câteva constatări generale. Înfiorătorul set de directive explică pe înțelesul tuturor valurile de teroare stalinistă declanșate începând cu ’48, tribunalele poporului, ororile Gulagului, genocidul, distrugerea țărănimii, a intelectualității, a studențimii ș.a.m.d.. Rețetele lui Beria explică, finalmente, de ce România e încă în halul în care este în zilele noastre, având în vedere deceniile de comunism genocidar și de spălare pe creier/ îndobitocire programată. Instructajul premeditează explicit nimicirea învățământului național, promovarea prostiei și mediocrității, înfometarea populației, căpușarea și controlul tuturor instituțiilor prin intermediul FSB-GRU, care devin omniprezente.  

Vă prezentăm cele 45 de directive ale lui Beria preluate în forma tradusă pe portalul Civicmedia.ro

”1. Este interzisă primirea pe teritoriul ambasadelor a autohtonilor contactați de noi ca informatori. Întâlnirea cu acești oameni este organizată de serviciul special desemnat în acest scop, iar întâlnirile pot avea loc doar în locuri publice. Informațiile sunt preluate de către ambasadă prin organele de servicii speciale, în speță cu predarea lor ofițerului nostru cu cel mai mare grad în ambasadă.

2. Se va umări ca între soldații noștri și populația civilă să nu se producă legături de nici un fel. Este inadmisibil ca ofițerii noștri să viziteze autohtoni la locuințele lor; este, de asemenea, inadmisibil ca simplii soldați să stabilească relații cu femeile din rândul băștinașilor. Nu se admite stabilitatea de relații între soldații noștri și populația civilă, respectiv soldații autohtoni.

3. Se va accelera lichidarea cetățenilor care întrețin legături neinițiate de către noi cu Partidul Comunist Polonez, Partidul Socialist Polonez, cu interbrigadiștii, cu Organizația Tineretului Comunist Polonez, cu Armata de Acasă și alte asociații. În acest scop trebuie folosite elementele opoziției militare.

4. La acțiunile militare vor lua parte acei soldati care au stat pe teritoriul țării noastre (se are în vedere Uniunea Sovietică n.n.) înainte de a intra în Armata Kosciuzsko (Armata poloneză ce lupta de partea Armatei Roșii pe teritoriul URSS n.n.). Se va ajunge la distrugerea ei totală.

5. Trebuie realizată în mod accelerat unificarea tuturor partidelor într-un singur partid, având grijă ca toate rolurile-cheie să revină acelor oameni care aparțin serviciilor noastre secrete.

6. Unificarea organizațiilor de tineret trebuie făcută rapid. De la conducători de organizații locale în sus, în poziții de conducere se vor repartiza oameni desemnați de servicii noastre speciale.

7. Se organizează și se urmărește ca funcționarii aleși ca deputați la congres să nu-și poată păstra mandatul pe întreaga perioadă ce stă în față. Deputații nu pot convoca în nici un caz ședințe /întreprinderi. Dacă nu există altă soluție și o asemenea ședință trebuie convocată, se vor îndepărta acei oameni care au activitate în legătură cu proiectarea concepțiilor și avansarea revendicărilor. Inițiativele particulare trebuie eliminate cu desăvârșire. Pentru fiecare congres se vor pregăti doar cei vizați de serviciile noastre secrete.

8. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu capacități organizatorice și cu șanse sigure de popularitate. Acești oameni trebuie cooptați, iar în cazul în care se opun, se va bloca accesul lor la posturi ierarhice superioare.

9. Se va urmări ca funcționarii de stat (exclusiv organele de securitate și din industria minelor) să aibă retribuții mici. Aceasta se referă îndeosebi la sfera sănătății, justiției, culturii, respectiv la cei care dețin funcții de conducere (documentul găsit în Cehoslovacia adaugă:‹ mai puțin cadrele de conducere alese pe baza lealității față de regimul socialist› - n.n.).

10. În toate guvernele și în organizarea uzinelor trebuie să fie oameni care conlucrează cu serviciile noastre speciale, fără știrea administrațiilor locale.

11. Se va urmări cu strictețe ca presa autohtonă să nu transmită date privind calitatea și sortimentul mărfurilor ce ni se transportă. Nu este voie ca această activitate să se numească comerț. Trebuie neaparat menționat faptul că e vorba de schimburi de mărfuri.

12. Se vor exercita presiuni asupra serviciilor publice în sensul ca acestea să nu acorde acte doveditoare a proprietății asupra pământului; actele vor arăta doar calitatea de lot dat în folosință, dar niciodată pe aceea de proprietate a deținătorului.

13. Politica față de mica gospodărie țărănească urmează acest curs pentru a face gospodăria particulară nerentabilă. După aceea, trebuie începută colectivizarea. În cazul în care ar interveni o rezistență mai mare din partea țăranilor, trebuie redusă împărțirea mijloacelor de producție repartizate lor, concomitent cu creșterea obligațiilor de predare a cotelor. Dacă nici așa nu se ajunge la rezultatul scontului, trebuie organizat ca agricultura să nu poată asigura aprovizionarea cu alimente a țării, astfel ca necesarul să trebuiască acoperit prin import.

14. Trebuie făcut totul ca hotărârile și ordinele – fie acelea cu caracter juridic, economic sau organizatoric – să fie nepunctuale.

15. Trebuie făcut totul ca anumite cazuri să fie discutate concomitent de mai multe comisii, oficii și instituții, însă niciuna dintre ele să nu aibă drept de decizie înainte de a se consulta cu celelalte (fac excepție cazurile ce vizează industria minelor).
16. Sindicatele din uzină nu pot exercita nici o influență asupra activității din uzina. Ele pot lucra doar la punerea în practică a hotărârilor și atât.

17. Sindicatele nu au dreptul de a se împotrivi conducerii în nici o problemă. Sindicatele trebuie să fie ocupate cu alte probleme minore, ca de exemplu: organizarea odihnei în concedii, discutarea cererilor de pensii și împrumuturi, programe culturale și distractive, organizarea de excursii, organizarea mărfurilor deficitare, justificarea unor puncte de vedere și repartizare ale conducerii politice.

18. Problemele trebuie organizate astfel încât numai acei conducători să fie avansați, care execută impecabil sarcinile cu care au fost însărcinați și care nu le analizează depășind cadrul activității lor.

19. În legătură cu activitatea băștinașilor care sunt purtători ai unor funcții de partid, de stat sau administrative, trebuie să creeze asemenea condiții ca aceștia să fie compromiși în fața angajaților, astfel încât să devină imposibilă întoarcerea lor în anturajul inițial.

20. Cadrelor militare autohtone li se pot încredința poziții de răspundere în locuri unde deja sunt plasați oamenii serviciului special.

21. În cazul fiecărei acțiuni armate și cu ocazia tragerilor, cantitatea muniției va fi controlată permanent și cu seriozitate, indiferent de tipul de armă.

22. Trebuie ținut sub observație fiecare institut de cercetare și laborator, consemnându-se orice cercetare valoroasă.

23. Trebuie acordată o mare atenție inventatorilor, inovatorilor, respectiv dezvoltată și sprijinită activitatea lor, dar fiecare invenție trebuie înregistrată cu consecvența centrului. Este permisa doar realizarea acelor invenții care au aplicabilitate în industria minelor sau cele care au indicațiile noastre speciale. Nu este permisă realizarea acelor invenții care ar asigura creșterea producției de produse finite și, în paralel cu aceasta, scăderea producției și a extragerii de materii prime, sau ar împiedica îndeplinirea deciziilor. Dacă o invenție a devenit cunoscută, trebuie organizată vânzarea în străinătate pe valută vest, pe motiv că e prea costisitoare în țară. Documentele cuprinzand datele cu privire la valoarea și descrierea invenției nu se publică.

24. Punctualitatea transporturilor de orice gen trebuie perturbată (mai puțin cele cuprinse în îndrumările din NK-552-46).

25. În uzine trebuie să inițieze diferite ședinte și conferințe profesionale, trebuie notate propunerile, observările ce au fost expuse, respectiv autoritățile acestora.

26. Trebuie popularizate discuțiile cu muncitorii care se ocupă de actuale legături de producție, respectiv cele care se ocupă cu critica și probleme locale. Nu se vor înlătura cauzele fenomenelor în discuție.

27. Luările de poziție ale conducerilor băștinșe pot avea culoare națională sau istorică, dar acestea nu pot duce la unitatea națională.

28. Trebuie acordată o mare atenție ca nu cumva în orașe să existe rețele de apă nelegate la rețeaua principală în cartierele în curs de reconstrucție sau nou construite. Canalizările vechi neracordate și fântânile trebuie lichidate sistematic pe parcurs.

29. Reconstrucția obiectivelor industriale și construcția celor noi se va face avand în vedere ca materialele reziduale să fie dirijate în depozitele de apă ce ar putea folosi drept rezerve de apă potabilă.

30. În orașele reconstruite sau nou construite nu se mai admit în locuințe spații care ar putea folosi la adăpostirea pe perioadă mai lungă a animalelor sau depozitarea rezervelor de alimente.

31. Întreprinderile proprietate personală, micii meseriași și micii industriași să primească doar astfel de materii prime și utilaje inferioare care să împiedice producția de calitate. Prețul acestor mărfuri să fie mai mare decât prețul produselor similare ale întreprinderilor de stat.

32. Trebuie extinsă birocrația statului în cel mai înalt grad în toate domeniile. Este admisă critica activității organelor administrative, însă nu se admite nicidecum scăderea numerică a personalului și nici funcționarea normală a aparatului birocratic.

33. Trebuie avut mare grijă de toate proiectele de fabricație în industria minieră, respectiv în întreprinderile indicate în mod special. A se împiedica aprovizionarea bună a pieței interne.

34. Trebuie acordată o atenție deosebită bisericilor. Activitatea cultural-educativă trebuie astfel dirijată ca să rezulte o antipatie generală împotriva acestora. E necesar să fie puse sub observație tipografiile bisericești, arhivele, conținutul predicilor, cântecelor, al educației religioase, dar și cel al ceremoniilor de înmormântare.

35. Din școli elementare, de specialitate, dar mai ales din licee și facultăți trebuie să fie înlăturați profesorii de valoare care se bucură de popularitate. Locurile lor trebuie să fie ocupate de oameni numiți de noi, având un nivel de pregatire slab sau mediocru. Să se analizeze diferite materii, sa fie redusă cantitatea de material documentar, iar la licee să se oprească predarea limbilor latină și greacă veche, a filozofiei generale, a logicii și geneticii. În manualele de istorie nu trebuie amintit care dintre domnitori a servit sau a vrut să servească binele țării. Se va insista pe lacomia și răutatea oricărui rege, pe efectul nefast al monarhiei și pe lupta poporului asuprit. În școli de specialitate trebuie introdusă specialitatea îngustă.

36. Trebuie să fie inițiată organizarea unor acțiuni cu caracter artistic sau sportiv care să sărbătorească lupta băștinașilor împotriva cotropitorilor (exclus împotriva rușilor, îndeosebi împotriva nemților) și care să popularizeze lupta pentru socialism.

37. Pe plan local este interzisă apariția unor opere despre acei băștinași care, înainte de revoluție și în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, au trăit la noi (în URSS – n.n.) ​​sau au luptat alături de noi în timpul războiului.

38. Dacă se constituie o organizație care ar sprijini alianța cu noi, dar totodată ar stărui asupra controlului activității economice a conducerii oficiale, imediat trebuie pornită împotriva ei o campanie de acuzare a naționalismului și șovinismului. Aceasta trebuie făcută în felul următor: profanarea monumentelor ce ne aparțin, distrugerea cimitirelor, difuzarea unor manifeste din care să rezulte ponegrirea națiunii și culturii noastre și îndoiala față de înțelesul contractelor încheiate cu noi. În munca de propagandă trebuie implicați și băștinașii, folosiți-vă de ura care există împotriva acelor organizații.

39. Se va da o atenție deosebită construcției si reconstrucției drumurilor, podurilor, a căilor și rețelelor de legătura, indiferent cât de îndepărtate sau inaccesibile ar fi, ca, în cazul în care este nevoie de intervenție armată, locul rezistenței sau al concentrării forțelor reacționare să fie accesibil din toate părțile.

40. Trebuie ca reprezentanții opoziției politice să fie închiși. Se va încerca prin toate mijioacele racolarea acelor opozanți care se bucură de stima populației băștinașe. Dacă nu cedează, trebuie să fie compromiși prin campanie de denigrare. Înainte ca ei să se întipărească în conștiința maselor, trebuie lichidați prin așa-numite ‹întâmplări neprevăzute› sau închiși sub acuzația de crimă de drept comun. Numai în cazuri cu totul speciale se admit procese politice, care vor fi ținute sub acuzația de ‹înaltă trădare›.

41. Trebuie împiedicată cu orice preț reabilitarea celor condamnați în procese politice. Dacă această reabilitare devine inevitabilă, se admite doar cu condiția ca acel caz să fie considerat o greșeală judecătorească. Condamnatul nu va fi judecat, ci doar grațiat; nu va avea loc reluarea procesului, respectiv autorii judecății greșite nu vor fi convocați.

42. Se interzice judecarea sau chiar criticarea publică a acelor conducători numiți de către partid, care prin activitatea lor au produs pierderi sau au trezit nemulțumirea angajaților. În cazuri drastice se recheamă din funcție, fiind numiți în poziții similare sau superioare. La sfârșit, trebuie puși în funcții de conducere și ținuți în evidență drept cadre de rezervă pentru perioada schimbărilor ulterioare.

43. Se aduc la cunoștința publicului procesele acelor persoane cu poziție de conducere (în primul rând din cadrul armatei, ministerelor, servicii importante, cadrelor didactice) care sunt învinuite de atitudine împotriva poporului, socialismului, industrializării. E o acțiune ce atrage atenția maselor populare.

44. Se va căuta ca acei care lucrează în diferite funcții, indiferent cât de mici, să fie schimbați și înlocuiți cu muncitori cu cea mai mică pregătire profesională, necalificați.

45. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv cei ce provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă”.

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.