Lupta lui Stalin împotriva tineretului polonez liber și necomunist. Lichidarea Asociației de Cercetași și Ghizi, care avea să fie înlocuită cu organizația cercetașilor leniniști


Lupta lui Stalin împotriva tineretului polonez liber și necomunist. Lichidarea Asociației de Cercetași și Ghizi, care avea să fie înlocuită cu organizația cercetașilor leniniști

Istoricul polonez Katarzyna Łysak dedică un amplu material comemorării Asociației Poloneze de Cercetași și Ghizi, trecând în revistă ultimele momente din activitatea acesteia înainte de lichidarea ordonată de Stalin. În condițiile stalinizării Poloniei, Asociația, asemenea altor grupări, a încercat să supraviețuiască controlului total impus de marionetele Moscovei. În cele ce urmează vă prezentăm versiunea în limba română a articolului pe care Katarzyna Łysak l-a scris pentru portalul przystanekhistoria.pl (detalii AICI):

”În ianuarie 1945, în ciuda dizolvării oficiale a Asociației de către ultimul șef al acesteia, Leon Marszałek alias "Jan", activitatea de recunoaștere nu a încetat. Participarea tinerilor și a instructorilor la reconstrucția Poloniei din ruinele războiului a devenit firească. Mai mult decât atât, acele cercuri care au rămas inactive în timpul războiului s-au întors în mod spontan la munca de cercetaș.

Asociația poloneză de scouting (cercetași), reînviată spontan, a devenit cea mai puternică și mai populară organizație de tineret după cel de-Al Doilea Război Mondial. În 1946 avea 238.000 de membri, iar în 1948 aproape 300.000 (pentru comparație, în prezent, ZHP are aproximativ 110.000 de membri). Încrederea de care se bucura cercetășia a fost întărită și mai mult de prima ediție postbelică a cărții ”Kamienie na szaniec” de Aleksander Kamiński (1946).

Asociația a oferit forme legitime de activitate, a prezentat idealurile de slujire a lui Dumnezeu și a patriei, precum și oportunitatea de a-și îmbunătăți caracterul prin acceptarea provocărilor și învățarea prin practică. A oferit educație patriotică și ideologică, păstrându-și în același timp caracterul apolitic. După ce și-au consolidat puterea, comuniștii au luat măsuri pentru a controla "organizațiile de tineret pe care în mod propagandistic le considerau ostile, în special Asociația de cercetași polonezi", cu scopul explicit de a le lichida. 

În noiembrie 1946, Pelagia Lewińska, deja asociată cu mișcarea comunistă înainte de război, a fost trimisă să se infiltreze în rândurile ZHP. Ea și-a asumat sarcina de conducere și de reconstrucție ideologică a cercetașilor. În această activitate a fost implicat și Consiliul principal politic și educațional al Armatei poloneze, care a luat campania de vară a ZHP din 1947 sub "protecția sa politică". Reconstrucția ideologică a început de sus în jos. La 12 decembrie 1947 a fost înființată Comisia pentru programul șefului de lojă al cercetașilor, condusă de H. Wiktoria Dewitzowa, asociată curentul de stânga de dinainte de război din domeniul cercetașilor, adeptă a subordonării cercetașilor sub comuniști. O formă de realizare a acestui obiectiv a fost includerea ZHP în implementarea sarcinilor sociale generale. În prima jumătate a anului 1950, emblemele organizaționale și formele tradiționale de muncă au fost eliminate. Crucile și nuferii au dispărut de pe uniformele cercetașilor. Noul program a primit numele de Serviciul de Scoutism în Polonia. Acesta urma să fie un element al unei campanii ideologice, al cărei scop era de a dezrădăcina realizările educaționale de până atunci ale ZHP. 

Asociația a fost implicată în reconstrucția țării, care a coincis parțial cu sarcinile asumate spontan de cercurile de cercetași încă din 1944. Acțiunea de vară din 1948 a îndeplinit sarcinile convenite cu autoritățile, care includeau proiecte precum "Pădure și agricultură", "Reconstrucție", "Cultură și educație", "Copil și sănătate" și așa mai departe. Aproximativ 30% dintre membrii ZHP au luat parte la campanie, dar aceasta nu a avut efectul scontat de comuniști, întrucât sarcinile asumate nu erau de natură politică, iar tinerii nu au realizat semnificația schimbărilor la care luau parte.

După unificarea forțată a mișcării de tineret, în 1948, într-o singură Uniune a Tineretului Polonez, ZHP și-a pierdut din ce în ce mai mult din caracterul său ideologic distinctiv, deși nu a fost supus unificării, ca organizație a "tineretului tânăr". Cu toate acestea, au fost excluși instructorii asociați cândva cu rândurile gri și cu tradiția antebelică. Baza cercetașilor a fost discreditată ca ”model capitalist și imperialist”. Au fost acuzați de ”clericalism”, li s-a imputat ”desconsiderarea școlii și a educației”, dar și negarea importanței "luptei de clasă". Metoda educațională a scoutismului a fost prezentată ca fiind reacționară, deoarece presupunea o separare a lumii copiilor de cea a adulților și îi detașa pe tineri de viața reală prin introducerea de jocuri și activități lipsite de griji.

La 2 august 1950, autoritățile comuniste au decis să elimine caracterul distinctiv organizațional al cercetașilor. O rezoluție în acest sens a fost adoptată de plenul Consiliului Suprem al ZMP (o organizație de "pseudo-scouting", care a funcționat în perioada 1950-1956, după lichidarea ilegală, de către autoritățile comuniste în 1949, a structurilor Uniunii Cercetașilor Polonezi). În toamna anului 1950 a avut loc încorporarea aparatului administrativ al ZHP în ZMP. Introducerea coeducației a fost, de asemenea, o schimbare față de scoutismul tradițional. La cumpăna dintre anii 1948 și 1949 a început eliminarea separării cartierelor principale. Noua structură unificată a ZHP a facilitat gestionarea sa centrală. Mai mult, crearea unor noi cartiere generale corale a devenit un pretext pentru înlăturarea "vechilor" instructori și numirea celor care erau comuniști. 

Salutul de pionier a fost înlocuit cu salutul militar, iar imnul cercetașilor "Tot ce este al nostru…" a făcut loc imnului Federației Mondiale a Tineretului Democrat. Salutul tradițional al cercetașilor a fost extins. Punctul culminant al "reformelor" a fost introducerea noii Legi și a noului Jurământ al Cercetașilor, la 4 iunie 1950.

Toate aceste schimbări de natură personală, ideologică, metodologică, programatică sau organizatorică nu au adus rezultatele dorite de comuniști. Tinerii au fost atrași de scoutismul tradițional, care oferea o gândire independentă și o atmosferă de fraternitate. Recrutarea de noi instructori care să lucreze în echipe a fost, de asemenea, o problemă. Activiștii ZMP, în care se puneau speranțe, au fost reticenți, considerând acest lucru o degradare.

În această situație, autoritățile comuniste au decis să lichideze independența organizațională a mișcării de scoutism. O rezoluție în acest sens a fost adoptată de plenul Consiliului Suprem al ZMP la 2 august 1950. Aparatul administrativ al ZHP a fost încorporat în ZMP în toamna anului 1950. Lichidarea definitivă a organizației de scoutism polonez a avut loc la 20 ianuarie 1951, în urma unei rezoluții a Consiliului Suprem al ZMP. A fost înființată în schimb o organizație leninistă de cercetași, care a funcționat în cadrul Uniunii Tineretului Polonez. Întreaga operațiune a fost incompatibilă atât cu statutul ZHP, cât și cu legea privind asociațiile în vigoare la momentul respectiv”.

Citește întregul articol AICI

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.