Alina Gorghiu, cu lupa pe una dintre marile probleme ale sistemului de justiție: "Recuperarea prejudiciilor a fost doar un simplu deziderat de-a lungul anilor. Acum, s-a realizat un pas important în ceea ce privește eficientizarea sistemului judiciar în acest domeniu: aplicația informatică ROARMIS"


Alina Gorghiu, cu lupa pe una dintre marile probleme ale sistemului de justiție: "Recuperarea prejudiciilor a fost doar un simplu deziderat de-a lungul anilor. Acum, s-a realizat un pas important în ceea ce privește eficientizarea sistemului judiciar în acest domeniu: aplicația informatică ROARMIS"

Ministra Justiției, Alina Gorghiu, a transmis vineri că sistemul judiciar din România a fost deficitar în ceea ce privește recuperarea prejudiciilor, rezumându-se în multe situații la condamnarea infractorilor, fără a confisca averile ilicite. 

În sensul rezolvării acestei probleme, Alina Gorghiu a precizat că "s-a realizat un pas important" și anume operaționalizarea din acest an a aplicației ROARMIS - Registrul integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. 

"În premieră cred că fac cunoscut în spațiul public un subiect abordat cu procurorii și cu judecătorii și anume tema recuperării prejudiciilor produse prin infracțiuni. În România, de-a lungul anilor, a fost doar un simplu deziderat recuperarea prejudiciului. S-a pus de multe ori accentul pe condamnarea persoanelor respective la pedeapsa cu închisoarea. Sigur, am populat închisorile cu persoane condamnate de către instanțe, dar recuperarea prejudiciului a lăsat de dorit. Motiv pentru care nu aș vrea să mai fie un principiu frumos pe care îl trecem de fiecare dată în tot felul de strategii la nivelul statului, la nivelul sistemului de justiție, ci mi-aș dori să devină un obiectiv atins pentru că doar așa putem să vorbim de un act de justiție eficient și pe deplin realizabil

Vă spun acest lucru având o discuție cu colegii mei din minister și cu cei de la ANABI. S-a realizat deja un pas important pe care doresc să îl cunoască toți cei din sistemul de justiție, în ceea ce privește eficientizarea sistemului judiciar în acest domeniu. S-a creat o aplicație informatică numită ROARMIS care înseamnă Registrul Integrat de Evidență a Creanțelor Provenite din Infracțiuni, aplicație care va deveni operațională în acest an și care include date și informații pentru a putea fi identificat bunul, pentru a putea vedea care e autoritatea care a dispus măsura asiguratorie și tipul de infracțiune care a stat la baza emiterii ordonanței, hotărârea de instituire a sechestrului, ș.a.m.d. Deci va fi practic o aplicație prin care transparentizăm procesul de recuperare a creanțelor și vom putea să generăm și statistici fiabile pentru urmărirea procesului de recuperare a acestor creanțe.

Ce le spun magistraților de la nivel național, și sper ca vocea mea să fie auzită în tot sistemul, este că statul trebuie să depună toate eforturile pentru a recupera prejudiciile produse prin comiterea de infracțiuni, pentru că nerecuperarea acestor prejudicii afectează întreaga societate", a declarat Alina Gorghiu pe parcursul unei conferințe de presă susținute la PNL Brăila. 

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a precizat pe 10 iulie, pe parcursul unui comunicat, că a încheiat implementarea proiectului "Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni".

"Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității instituționale a Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilziate, precum și a cooperării între instituțiile cu atribuții în domeniul sechestrării, administrării, confiscării, valorificării și reutilizării creanțelor provenite din infracțiuni, prin modernizarea și eficientizarea proceselor de lucru și fluxurilor aferente.

Obiectivul specific al proiectului a vizat dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS).

Proiectul a avut o durată de implementare de 36 luni și o valoare totală a proiectului de 3.912.146,40 lei, din care :

3.218.611,31 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;

613.805,09 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului și partenerului;  

79.730,00 lei valoarea neeligibilă a beneficiarului și partenerului.

Rezultatele urmărite prin implementarea proiectului:  

A. Dezvoltarea, operaționalizarea și securizarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) prin defășurarea următoarelor activități:

Analizarea proceselor de lucru în vederea definirii, proiectării și dezvoltării aplicației software;

Dezvoltarea sistemului și a modulelor aplicației software;

Testarea și implementarea sistemului dezvoltat;

Software roll-up package (punerea în producție a aplicației);

Elaborarea de proceduri de lucru privind aplicația software;

Achiziționarea de echipamente IT suport pentru rularea sistemului informatic, precum și echipamente software pentru punerea în funcțiune;

Operaționalizarea în sistem pilot a aplicației la nivelul a 3 curți de apel desemnate de Consiliul Superior al Magistraturii, respectiv la nivelul curților de apel București, Iași și Craiova, precum și la nivelul parchetelor de pe lângă acestea;

Securizarea aplicației ROARMIS prin achiziționarea și implementarea la nivelul sediului ANABI a unui sistem de control acces cu cartele de proximitate și a unui sistem de supraveghere video.

B. Formarea formatorilor din rândul personalului ANABI și a principalilor beneficiari, precum și organizarea de cursuri pentru beneficiarii finali ai sistemului informatic, prin desfășurarea următoarelor activități:

Elaborarea materialelor de formare profesională (ghid explicativ de utilizare a sistemului ROARMIS, kit Train the Trainers)

Organizarea unei sesiuni de formare inițială adresată personalului ANABI și reprezentanți ai principalilor benificiari- Train the Trainers

Organizarea a 14 sesiuni regionale cu acoperire națională în perioada februarie 2023-aprilie 2023 pentru prezentarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (ROARMIS) și a modului de utilizare al acestuia, reunind peste 560 de participanți din grupul țintă: judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, grefieri și personal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală prin structurile de specialitate în executare silită.

C. Informare și publicitate a proiectului, prin desfășurarea următoarelor activități:

Achiziționare materiale informare pentru promovare proiect

Organizarea conferinței de închidere proiect, ocazie cu care au fost prezentate rezultatele obținute, precum și impactul așteptat", a informat ANABI. 

Tot potrivit site-ului ANABI, proiectul are în vedere dezvoltarea unui instrument de lucru care să conducă la unificarea practicii la nivel naţional în materia evidenţei creanţelor provenite din infracţiuni prin colectarea şi agregarea standardizată a datelor şi indicatorilor relevanţi.

"Sistemul informatic naţional integrat va furniza informaţii cu privire la diferite etape ale procesului de recuperare a creanţelor, începând cu primele faze de identificare şi urmărire a bunului, urmate de sechestrarea produselor infracţiunii şi a altor tipuri de bunuri şi până la implementarea procedurilor finale de executare a măsurilor de siguranţă de confiscare specială sau extinsă, repararea prejudiciilor, încheierea acordurilor internaţionale de împărţire a bunurilor rezultate din săvârşirea infracţiunilor sau luarea deciziei privind reutilizarea în interes public sau social a imobilelor confiscate", mai transmite ANABI, conform news.ro

ANABI mai precizează că prin utilizarea acestui nou instrument de lucru este consolidată implicit capacitatea instituţională a sistemului judiciar de a recupera creanţele provenite din infracţiuni.

"Formarea profesională va viza personalul ANABI şi cel din cadrul instanţelor judecătoreşti, Ministerului Public, MAI, ANAF în calitate de instituţii implicate în procesul de recuperare a creanţelor provenite din infracţiuni cu care ANABI cooperează. Aceasta va include şi transferul de know-how către personalul ANABI astfel încât acesta să poată organiza în mod independent şi sustenabil funcţia de formator de formatori pentru utilizatorii sistemului", conform site-ului ANABI.

Aplicaţia mai are în vedere asigurarea accesului tututor unităţilor de parchet şi instanţelor judecătoreşti la sistemul informatic dezvoltat în cadrul proiectului.

"Sistemul vizează testarea şi implementarea treptată a sistemului informatic astfel încât să de asigure accesului tuturor unităţilor de parchet şi instanţelor judecătoreşti ca principali generatori de date relevante pentru evidenţa creanţelor provenite din infracţiuni, dar şi a poliţiei judiciare, ANAF, Ministerul Justiţiei", potrivit site-ului ANABI.

„Podul” este o publicație independentă, axată pe lupta anticorupție, apărarea statului de drept, promovarea valorilor europene și euroatlantice, dezvăluirea cârdășiilor economico-financiare transpartinice. Nu avem preferințe politice și nici nu suntem conectați financiar cu grupuri de interese ilegitime. Niciun text publicat pe site-ul nostru nu se supune altor rigori editoriale, cu excepția celor din Codul deontologic al jurnalistului. Ne puteți sprijini în demersurile noastre jurnalistice oneste printr-o contribuție financiară în contul nostru Patreon care poate fi accesat AICI.