Alt TUN PSD! ”Filantropul” Dragnea încearcă să ÎMPROPIETĂREASCĂ Biserica cu pădurile statului DOCUMENT EXCLUSIV

Alt TUN PSD! ”Filantropul” Dragnea încearcă să ÎMPROPIETĂREASCĂ Biserica cu pădurile statului DOCUMENT EXCLUSIV

Şapte parlamentari PSD, în frunte cu Liviu Dragnea, au iniţiat, în procedură de urgenţă, un proiect de lege privind modificarea Legii 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietatea asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere.

Deşi proiectul, adoptat deja de Senat, prevede împroprietărirea cu terenuri agricole și forestiere a formelor asociative ale comunităților din fostele regiuni grănicerești și împroprietărirea cu terenuri forestiere a unităților de cult care au deținut în folosință sau administrare și nu în proprietate astfel de suprafețe, în expunerea de motive – o puteți consulta AICI – se vorbeşte doar despre biserică.

“Propunerea legislativă PL-x nr. 9/2019, înregistrată la Camera Deputaților  în data de 04.02.2019, privind modificarea și completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 creează cadrul legal pentru împroprietărirea fără drept cu terenuri agricole sau forestiere a formelor asociative ale comunităților din fostele regiuni grănicerești, respectiv pentru împroprietărirea fără drept cu terenuri forestiere în suprafață de până la 30 de hectare din fondul forestier proprietate publică a statului, a unităților de cult care au deținut în folosință sau administrare și nu în proprietate astfel de suprafețe”, arată Federația Sindicatelor din Silvicultură SILVA, care cere Camerei să respingă proiectul.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința de plen din data de 19.12.2018, fără un punct de vedere al Guvernului României și fără avizul Consiliului Economic și Social, conform Legii nr. 248/2013.

SILVA susţine că: ”Se creează un precedent periculos prin transformarea unei legi de reconstituire a dreptului de proprietate, care presupune repunerea în drepturi a proprietarilor sau a urmașilor acestora, în lege de împroprietărire fără drept a unităților de cult, care nu au deținut niciodată în proprietate terenuri forestiere, întrucât dreptul de folosință, respectiv de administrare, nu se pot substitui dreptului de proprietate;

▶ Se creează posibilitatea ca orice persoană juridică să formuleze cereri de constituire a dreptului de proprietate, chiar dacă titlurile de proprietate anterior dobândite au fost anulate prin hotărâri judecătorești rămase definitive”.

Culmea este că Ministerului Apelor și Pădurilor, condus de PSD-istul Ioan Deneş, a comunicat SILVA că nu susține propunerea legislativă în forma propusă de inițiatori, formulând următorul punct de vedere: ”Legile fondului funciar au avut caracter reparatoriu. În principiu trebuiau retrocedate terenurile forestiere care la data confiscării de către regimul comunist, prin naționalizarea din anul 1948, se aflau în proprietatea persoanelor fizice și juridice.

Adăugarea la dreptul de proprietate avut înainte de anul 1948 a unor alte drepturi cum ar fi cele de folosință sau administrare, prin modificarea articolului 29 al Legii nr. 1/2000, așa cum se propune prin proiectul legislativ, este de natură să distorsioneze profund spiritul legilor fondului funciar.

În fapt, prin adoptarea legii în forma propusă de inițiatori, structurilor bisericești menționate în proiectul de lege li s-ar constitui un drept de proprietate asupra unor terenuri forestiere care au fost înainte de naționalizare și au rămas până în prezent în proprietatea statului român”.

Precizăm că și experții Consiliului Legislativ critică în termeni duri expunerea de motive – mai multe detalii AICI.